Ordet til Lørdag, 9. December 2023

Her har vi ikke en by, der består, men vi søger frem til den, der skal komme.

Hebræerne 13,14

Johannes beskriver den himmelske by:

Folkeslagene skal vandre i dens lys og jordens konger komme ind i den med deres herligheder.

Åbenbarelse 21,24