Słowo na Sobotę, 9 Grudzień 2023

Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść.

Hebrajczyków 13:14

Jan opisuje niebiańskie miasto:

W jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych.

Apokalipsa (Objawienie) 21:24