Cugetarea zilei pentru duminică 3.12.2023

Toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; De aceea zice: Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina.

Efeseni 5:13-14

Nu vă înşelaţi: Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune. Veniţi-vă în fire cum se cuvine şi nu păcătuiţi! Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre ruşinea voastră o spun.

1 Corinteni 15:33-34