Калом, Шанба, 15 Июнь 2024

Балом Болоқнинг аъёнларига шундай жавоб берди: — Болоқ менга саройидаги ҳамма олтину кумушини берса ҳам, мен Эгам Худонинг амридан четга чиқа олмайман. Ҳатто кичик масалада ҳам ўз ихтиёрим билан иш тута олмайман.

Таврот, Саҳрода 22:18

Эгам: Сендан рози эмасман, деса, майли, Унга нима маъқул бўлса, шуни қилсин.

Таврот, 2 Шоҳлар 15:26