พระคำสำหรับวันอาทิตย์, วันที่ 3 ธันวาคม 2023

​ทุกๆ สิ่ง​ที่​ปรากฏ​แจ้ง ​ก็​คือ​ความ​สว่าง​ เหตุ​ฉะนั้น​จึง​มี​คำ​กล่าว​ว่า นี่​แน่ะ​คน​ที่​หลับ​อยู่ จง​ตื่น​ขึ้น และ​จง​ฟื้น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย และ​พระ​คริสต์​จะ​ทรง​ส่อง​สว่าง​แก่​ท่าน

เอเฟซัส 5:13-14

อย่า​หลง​เลย “การ​คบ​คน​ชั่ว​ย่อม​เสีย​นิสัย” ท่าน​ทั้ง​หลาย ​จง​กลับมา​สู่​ความ​ชอบธรรม ​และ​อย่า​ทำ​ผิด​อีก​เลย เพราะ​ว่า ​บาง​คน​ไม่​รู้จัก​พระ​เจ้า ที่​ข้าพเจ้า​ว่า​นี้ ​ก็​ให้​ท่าน​ มี​ความ​ละอาย​

1 โครินธ์ 15:33-34