Lời Chúa ngày thứ bảy mồng 9 tháng chạp 2023

Dưới đời nầy, chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến.

Hê-bơ-rơ 13:14

Thánh Gian miêu tả thành trời:

Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó.

Khải huyền 21: 24