Lời Chúa ngày thứ hai mồng 1 tháng giêng 2024

Khi tư tưởng bộn bề trong lòng tôi, Thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi.

Thi-thiên 94: 19

Chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.

Ma-thi-ơ 6: 34