Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

„Słowo” z bible2.net – dwa uzupełniające się wersety biblijne na każdy dzień roku

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Słowo na Sobotę, 15 Czerwiec 2024

Balaam odpowiedział sługom Balaka tymi słowami: Choćby mi Balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież nie mogę przekroczyć rozkazu PANA, Boga (mojego), zarówno w małych rzeczach, jak i wielkich.

Ks. Liczb (4 Moj) 22:18

Oto jestem; niech czyni ze mną co uzna za słuszne!

2 Ks. Samuela 15:26

Ks. Liczb (4 Moj) 22

17 Wynagrodzę cię hojnie i wszystko uczynię, cokolwiek mi powiesz. Przyjdźże więc i przeklnij mi ten lud!"
18 Balaam odpowiedział sługom Balaka tymi słowami: "Choćby mi Balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież nie mogę przekroczyć rozkazu Pana, Boga (mojego), zarówno w małych rzeczach, jak i wielkich.
19 Pozostańcie jednak przez noc, a zobaczę, co Pan tym razem mi powie".

2 Ks. Samuela 15

25 Król powiedział Sadokowi: "Zanieś z powrotem Arkę Bożą do miasta! Jeżeli Pan będzie mnie darzył życzliwością, to przywróci mię, tak że znów będę mógł ją zobaczyć razem z przybytkiem,
26 jeżeli jednak powie: Nie znajduję w tobie upodobania - oto jestem - niech czyni ze mną co uzna za słuszne!"
27 Rzekł jeszcze król do kapłana Sadoka: "Patrz! Wróć w pokoju do miasta wraz z synem swym Achimaasem i z Jonatanem, synem Abiatara - obydwaj wasi synowie niech wrócą z wami.

„Słowo” z bible2.net

  • dwa uzupełniające się wersety biblijne na każdy dzień roku
  • ładnie ułożone w kilku liniach dla czytelności
  • na komórki, tablety lub komputery, jako ebooki lub wygaszacz ekranu
  • na twojej stronie
  • w ponad 25 językach i wydaniach Biblii
  • bezpłatne
  • „Słowo” to przedsmak całej Biblii, dający codzienny impuls do osobistego spotkania z Bogiem.

More About us...