Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

"The Word" from bible2.net – two complementary Bible verses for each day of the year

Isus zicea: Ava, adică Tată, Ţie toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.

Marcu 14:36

Domnul Isus este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moart.

Evrei 5:7

Marcu 14

35 Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ şi Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela.
36 El zicea: „Ava– adică ‘Tată’ –, Ţie toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.”
37 Şi a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind. Şi a zis lui Petru: „Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi?

Evrei 5

6 Şi, cum zice iarăşi într-alt loc: „Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec.”
7 El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte şi fiind ascultat din pricina evlaviei Lui,
8 măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit.

Cornilescu Anniversary Edition Bible 2014

Pentru a învăța despre lucrarea Societății Biblice Interconfesionale din România vă rugăm să vizitați https://societateabiblica.org. Pentru a primi propria copie a Bibliei Cornilescu revizuită, vă rugăm vizitați https://librarie.societateabiblica.org. Toate achizițiile Bibliei Cornilescu SBIR în misiunea acestora de a împărtăși Cuvântul Domnului cu cei ce locuiesc în România.

Pentru mai informație despre lucrarea lui British and Foreign Bible Society, vă rugăm să vizitați https://www.biblesociety.org.uk/what-we-do.

Informație (2022-12-23):

"The Word" from bible2.net

  • two complementary Bible verses for each day of the year
  • nicely arranged on multiple lines for readability
  • on your smartphone, tablet or computer, as an e-book or screen saver
  • on your website
  • in more than 25 languages and Bible editions
  • free of cost
  • The Word is just a foretaste of the complete Bible, providing a daily impulse for a personal encounter with God.

More About us...