Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

"The Word" from bible2.net – two complementary Bible verses for each day of the year

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Kalom, Chorshanba, 4 Oktabr 2023

Yaxshilik qilishni va bir–birimizga yordam berishni unutmaylik, chunki bunday nazrlar Xudoga manzurdir.

Injil, Ibroniylar 13:16

Rabbimiz aytadi:

Men qurbonlikni emas, Rahm–shafqatni istayman, Kuydirilgan qurbonliklarni emas, Meni tanib–bilishingni afzal ko‘raman.

Ho‘shiyo 6:6

Injil, Ibroniylar 13

15 Shunday ekan, Iso orqali Xudoga hamdu sano nazrlarini taqdim qilaveraylik. Isoni Rabbimiz deb e’tirof etishimiz Xudoga qurbonlikday bo‘lsin.
16 Yaxshilik qilishni va bir–birimizga yordam berishni unutmaylik, chunki bunday nazrlar Xudoga manzurdir.
17 Jamoatdagi boshliqlaringizga quloq solinglar, aytganlarini qilinglar. Axir, ular imon yo‘lida sizlarga posbonlik qiladilar, Xudoning oldida sizlar uchun hisobot beradilar. Ularga itoat qilsangiz, ular o‘z ishini xursandchilik bilan bajaradilar, bo‘lmasa, o‘lgan kunidan qiladilar. Bundan sizga nima foyda bo‘ladi?!

Tavrot, Ho‘shiyo 6

5 Shuning uchun so‘zlarim bilan seni o‘lguday savaladim,
Payg‘ambarlarim orqali seni chopib tashladim.
Chiqargan hukmim chaqmoq kabi seni uradi.
6 Zero, Men qurbonlikni emas,
Rahm–shafqatni istayman,
Kuydirilgan qurbonliklarni emas,
Meni tanib–bilishingni afzal ko‘raman.
7 Xalqim Odam Atoday ahdni buzdi,
Evoh, Menga bevafolik qildi.

"The Word" from bible2.net

  • two complementary Bible verses for each day of the year
  • nicely arranged on multiple lines for readability
  • on your smartphone, tablet or computer, as an e-book or screen saver
  • on your website
  • in more than 25 languages and Bible editions
  • free of cost
  • The Word is just a foretaste of the complete Bible, providing a daily impulse for a personal encounter with God.

More About us...