Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Injilning dalili õz oyatlaridadir Bible 2.0

"The Word" from bible2.net – two complementary Bible verses for each day of the year

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Kalom, Yakshanba, 26 May 2024

Isoni o‘likdan tiriltirgan Xudoning Ruhi qalbingizda yashayapti. Iso Masihni o‘likdan tiriltirgan Xudo yuragingizda yashayotgan Ruhi orqali sizlarning foniy tanangizni ham o‘likdan tiriltiradi.

Injil, Rimliklar 8:11

Masih bizni gunohlarimizdan to abad forig‘ qilish uchun azob chekkanini yodingizda tutinglar. Uni jisman o‘ldirishdi, ammo U yangi, ulug‘vor hayot uchun tirildi.

Injil, 1 Butrus 3:18

Injil, Rimliklar 8

10 Ammo Masih sizning qalbingizda makon qilgan. To‘g‘ri, gunoh tufayli tanangiz o‘limga mahkum qilingan, lekin endi Xudoning ruhi sizlar uchun hayot manbaidir, chunki sizlar oqlangansiz.
11 Isoni o‘likdan tiriltirgan Xudoning Ruhi qalbingizda yashayapti. Iso Masihni o‘likdan tiriltirgan Xudo yuragingizda yashayotgan Ruhi orqali sizlarning foniy tanangizni ham o‘likdan tiriltiradi.
12 Shunday qilib, ey birodarlar, endi biz bashariy tabiatimizning amri bilan yashashga majbur emasmiz.

Injil, 1 Butrus 3

17 Agar yaxshilik qilib azob chekishingizni Xudo lozim ko‘rsa, har holda yomonlik qilib azob chekishdan bu afzalroqdir.
18 Masih bizni gunohlarimizdan to abad forig‘ qilish uchun azob chekkanini yodingizda tutinglar. U solih bo‘la turib, biz, gunohkorlarni Xudoga yaqinlashtirish uchun jonini fido qildi. Uni jisman o‘ldirishdi, ammo U yangi, ulug‘vor hayot uchun tirildi.
19 So‘ng zindonga qamalgan yovuz ruhlar oldiga borib, ular ustidan g‘alaba qilganini e’lon etdi.

"The Word" from bible2.net

  • two complementary Bible verses for each day of the year
  • nicely arranged on multiple lines for readability
  • on your smartphone, tablet or computer, as an e-book or screen saver
  • on your website
  • in more than 25 languages and Bible editions
  • free of cost
  • The Word is just a foretaste of the complete Bible, providing a daily impulse for a personal encounter with God.

More About us...