Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

"Die Woord" van bible2.net - twee aanvullende Bybeltekste vir elke dag van die jaar

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Die Woord vir Saterdag 15 Junie 2024

Bileam het vir die amptenare van Balak gesê: "Selfs al gee Balak vir my sy paleis vol silwer en goud, mag ek niks doen, klein of groot, teen die opdrag van die Here my God in nie."

Numeri 22:18

Die Here kan met my maak soos Hy dit goedvind.

2 Samuel 15:26

Numeri 22

17 Ek sal jou baie goed beloon en alles doen wat jy vir my sê. Kom asseblief en vervloek hierdie volk vir my."
18 Maar Bileam het vir die amptenare van Balak gesê: "Selfs al gee Balak vir my sy paleis vol silwer en goud, mag ek niks doen, klein of groot, teen die opdrag van die Here my God in nie.
19 Maar bly julle ook 'n nag oor dat ek kan uitvind of die Here weer met my wil praat."

2 Samuel 15

25 Toe het die koning vir Sadok beveel: "Vat die ark van God terug stad toe. As die Here my dit vergun en my terugbring, sal Hy my die ark en sy heiligdom weer laat sien.
26 Maar as die Here sou te kenne gee: 'Ek is nie meer tevrede met jou nie,' sal ek dit aanvaar. Dan kan Hy met my maak soos Hy dit goedvind."
27 Verder het die koning vir die priester Sadok gesê: "Sien jy hoe staan sake? Gaan gerus terug stad toe; ook jou seun Agimaäs en Jonatan seun van Abjatar. Die twee seuns moet saam met julle teruggaan.

"Die Woord" van bible2.net

  • vir elke dag van die jaar twee aanvullende Bybelverse
  • goed leesbaar op onderskeidelike reëls gerangskik
  • op die slimfoon, tablet of rekenaar, as e-boek, kalender nota en sluimerskerm
  • asook op u webwerf
  • in meer as 25 tale en Bybelvertalings
  • kosteloos
  • Die Woord is ʼn voorsmaak vir die volledige Bybel. Dis ʼn daaglikse impuls, om God persoonlik te ontmoet!

More About us...